استوری توضیحی خانم بازیگر درباره علت خداحافظی از بازیگری + عکس

مریم معصومی بازیگر تلویزیون چند وقتی است که از بازیگری خداحافظی کرده است. او در استوری خود دلیل کناری گیری اش از بازیگری را توضیح داد.

دلیل کناره‌گیری زن سینماگر مشهور از بازیگری

مریم معصومی بازیگر تلویزیون چند وقتی است که از بازیگری خداحافظی کرده است. او در استوری خود دلیل کناری گیری اش از بازیگری را توضیح داد. 

دلیل کناره‌گیری زن سینماگر مشهور از بازیگری