ایجاد انگیزه مطالعه در کودکان، چه فایده‌ای دارد؟

نتایج یک تحقیق مطالعه آزاد در میان نوجوانان و جوانان را بسیار پایین نشان می دهد و بیشتر وقتشان را با تلویزیون می گذرانند و بقیه را به امور شخصی اختصاص می دهند.

 مهر: اساس یافته های یک پژوهش که بعد از نمایشگاه کتاب تهران صورت گرفته است، در کشور ما هر نفر در هر 1892 روز یک کتاب می خواند.

 

 با آنکه بسیاری از روان شناسان از "کتاب درمانی" برای ایجاد نگرش و انگیزه در میان نوجوانان و تقویت احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی از آنان بهره می گیرند، براساس آمار موجود سرانه مطالعه در ایران فقط چند دقیقه است و بیشترین اوقات دانش آموزان و دانشجویان و بسیاری از مردم به کارهایی غیر از مطالعه می گذرد.

جمعی از دانشجویان دانشکده خبر در تحقیقی به بررسی رابطه بالا بودن بهای کتاب و میزان مطالعه دانشجویان پرداخته اند با این فرضیه اولیه که "بالا بودن قیمت کتاب ها باعث پائین آمدن میزان مطالعه در بین دانشجویان می شود."

گزارش مختصری از این پژوهش در ذیل از نظر می گذرد:

نمونه آماری و گزارش مقایسه ای میزان مطالعه در کشورهای درحال توسعـه و کشورهای توسعه یافته:

هر ایرانی در هر 1892 روز یک کتاب می خواند

بر طبق آمار، مردم کشورهای در حال توسعه نزدیک به 80 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما کمتر از 30 درصد کتابهای مصرفی را تولید می کنند و کمتر از این نسبت نیز به کتابخوانی مشغول اند. این در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته با جمعیتی حدود 20 درصد جمعیت جهان 70 درصد کتابهای مصرفی جهان را تولید می کنند.

در فرانسه با 55 میلیون نفر جمعیت هر روز 350 هزار جلد کتاب به فروش می رسد اما در کشور ما هر نفر در هر هزار و 892 روز فقط یک کتاب می خواند.

دختران ایرانی 5.9 دقیقه و پسران 3.3 دقیقه کتاب غیر درسی می خوانند

نتایج یک تحقیق مطالعه آزاد در میان نوجوانان و جوانان را بسیار پایین نشان می دهد. در این تحقیق سهم مطالعه هر دانش آموز 5.5 دقیقه در 482 دقیقه از اوقات فراغت - تعطیلات - در شبانه روز به دست آمده، در حالی که همین دانش آموزان 178 دقیقه از اوقات فراغت خود را بدون برنامه سپری می کنند، به درس های خود رسیدگی می کنند، بیشتر وقتشان را با تلویزیون می گذرانند و بقیه را به امور شخصی اختصاص می دهند.

این آمار نزد دختران و پسران متفاوت است؛ بر اساس این تحقیق دختران 5.9 دقیقه و پسران 3.3 دقیقه کتاب غیر درسی می خوانند.

ایران با کمبود 14 هزار کتابخانه و 140 میلیون جلد کتاب مواجه است

در حال حاضر بر اساس آمار موجود، حدود یک هزار و 775 کتابخانه با 15 میلیون جلد کتاب در کشور وجود دارد که با استاندارد بین المللی کشور ما به 14 هزار کتابخانه و 140 میلیون جلد کتاب دیگر نیاز دارد و از هر 10 ایرانی تنها یک نفر یک جلد کتاب خریداری می کند.

کمتر از نیم درصد هزینه سبد هر خانواده ایرانی به خرید کتاب اختصاص دارد

در سبد هر خانواده ایرانی کمتر از نیم درصد به خرید کتاب اختصاص دارد که نشان دهنده اهمیت کم مطالعه برای ایرانیان است. کشور ما با 70 میلیون نفر جمعیت فقط یک میلیون و 29 هزار عضو در کتابخانه دارد. این در حالی است که 30 تا 40 درصد کشورهای توسعه یافته عضو کتابخانه ها هستند و سرانه دریافت امانتی کتاب آنها 70 برابر کشور ماست.

این مسائل همواره موجب شده است تا ایران با وجود برخورداری از سابقه طولانی فرهنگی جایگاه شایسته ای در میان کشورهای جهان نداشته باشد
 

بنابر نظرسنجی صورت گرفته در این تحقیق، دلایل نبود فرهنگ کتابخوانی در جامعه گرانی کتاب شناخته شد

این گزارش حدود یک ماه پس از اتمام نمایشگاه کتاب تهیه شده است.