فوائد آبله مرغان در کودکان، وقتی بیماری مفید می شود!

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر دار وزارت بهداشت گفت: بیماری ابله مرغان برای کودکان بسیار مفید است. دکتر پرویز رضایی با بیان اینکه دارویی برای بیماری آبله مرغان از طرف پزشکان تجویز نمی شود اظهار داشت: این بیماری بسیار سبک بوده و کودک باید این بیماری را پشت سر بگذارند تا در طول زندگی در برابر این بیماری مصون شوند.

 خبرگزاری حیات:حیات کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر دار وزارت بهداشت گفت: بیماری ابله مرغان برای کودکان بسیار مفید است.


دکتر پرویز رضایی  با بیان اینکه دارویی برای بیماری آبله مرغان از طرف پزشکان تجویز نمی شود اظهار داشت: این بیماری بسیار سبک بوده و کودک باید این بیماری را پشت سر بگذارند تا در طول زندگی در برابر این بیماری مصون شوند.


وی در ادامه با مفید دانستن بیماری آبله مرغان برای کودکان گفت: آبله مرغان توسط ویروس منتقل می شود و علائم آن پدیدار شدن 3 نوع جوش سطحی، تاول کوچک و جوش داخل چرکی به همراه تب خفیف است که باید کودک این بیماری را تحمل کند تا بدنش در برابر این بیماری مصون شود.


رضایی اظهار داشت: یکی از انواع بسیار خطرناک ویروس آبله «هموژیک» بوده است که در سال 42 در ایران ریشه کن شد و هم اکنون این ویروس در تمام دنیا ریشه کن شده است.


وی گفت: ویروس هموژیک با تاولهای چرکی همراه بوده که در پایان بیماری جای تاولها روی پوست صورت و بدن می ماند.


کارشناس بیماریهای واگیر دار افزود: بیماری ابله مرغان به افراد بزرگسالی که این بیماری را نگرفته اند منتقل می شود که به دلیل خفیف بودن ویروس دارویی برای این بیماری تجویز نمی شود.

نظر کاربران
انتشار یافته: 1 نظر
در انتظار بررسی:1
خوب بود اما ختمی بری چی خوبه