روشهای مراقبت از کودکان، ایمن سازی خانه

هر سال کودکان بسیاری به علت افتادن از پنجره صدمه می‌بینند یا کشته می‌شوند. برای ایمن نگهداشتن کودکان در برابر این خطر به این نکات توجه کنید.

شهرزاد: هر سال کودکان بسیاری به علت افتادن از پنجره صدمه می‌بینند یا کشته می‌شوند.

برای ایمن نگهداشتن کودکان در برابر این خطر به این نکات توجه کنید:

• اگر می‌خواهید پنجره‌ای را برای وارد شدن هوای تازه باز کنید،‌تنها آنهایی را باز کنید که آنقدر بلند هستند که دست کودکان به آنها نمی‌رسد. سایر پنجره‌ها را بسته و قفل‌شده نگهدارید.

• مبل‌ها و سایر اسباب‌خانه را از کنار پنجره‌ها دور نگهدارید تا کودکان نتوانند از آنها بالا روند و به پنجره‌ها برسند.

• به توری پنجره‌ها برای حفاظت از کودک اعتماد نکنید. آنها آنقدر محکم نیستند که مانع از افتادن کودک شوند.

• به کودکتان بیاموزید که نزدیک پنجره یا درهای شیشه‌ای بازی نکند. در مورد دور ماندن از آنها برای کودک قانون بگذارید.

• کافی است یک پنجره تنها 12 سانتی‌متر باز باشد تا کودک زیر 10 سال در معرض افتادن از آن قرار گیرد. وجود نرده‌های محافظ در پنجره‌ها می‌تواند مانع از افتادن کودکان شود.