2798
کد: 34726
30 خرداد 1396 - 19:36
دیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون‌ریز در حاملگی است و شناسایی عوامل خطرساز دیابت بارداری به کشف زنانی که در معرض ابتلا به خطر دیابت نوع 2 در آینده قرار دارند، کمک می‌کند.

ایسنا: نتایج یک پژوهش نشان داد: وجود هموگلوبین بالا در زنان باردار یک عامل پیشگویی کننده برای ابتلا به دیابت بارداری است.

دیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون‌ریز در حاملگی است و شناسایی عوامل خطرساز دیابت بارداری به کشف زنانی که در معرض ابتلا به خطر دیابت نوع 2 در آینده قرار دارند، کمک می‌کند؛ در همین راستا نورالسادات کریمان از دانشکده پرستادی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشی را با هدف تعیین رابطه میزان هموگلوبین سه ماهه اول بارداری با دیابت بارداری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی - درمانی شهر تهران انجام داده است.

این پژوهش مورد شاهدی در 60 زن باردار با تشخیص قطعی دیابت بارداری(گروه مورد) و همزمان با آن، 61 زن باردار غیرمبتلا(گروه شاهد) که به درمانگاه مراقبت‌های بارداری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان آیت‌الله طالقانی و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد.

روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه و نمونه‌گیری به صورت در دسترس بود. دو گروه از نظر سن، تعداد سقط و تعداد زایمان با یکدیگر همسان شدند.

یافته‌ها حاکی از آن بود که ویژگی‌های دموگرافیک در دو گروه مشابه بود. میزان هموگلوبین بالا در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود، آزمون آماری اختلاف معنی‌داری را بین میزان هموگلوبین در دو گروه نشان داد.

زنان با هموگلوبین بالا، 6/7 برابر گروه شاهد در معرض خطر ابتلا به دیابت بارداری بودند.

نتایج این مطالعه نشان داد: وجود هموگلوبین بالا می‌تواند یک عامل پیشگویی کننده برای ابتلا به دیابت بارداری باشد. به نظر می‌رسد اگر غربالگری انتخابی برای دیابت بارداری مد نظر باشد، این سابقه که به آسانی و با هزینه کم قابل شناسایی است، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای انجام آزمایش‌های قند خون در نظر گرفته شود.

 

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: