سنگ کیسه صفرا در کودکان، چرا؟

کودکانی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به سنگ کیسه صفرا قرار دارند. محققان آمریکایی دریافتند کودکان و نوجوانانی که اضافه وزن دارند دو برابر بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.

شهرزاد: مطالعات جدید نشان می دهد کودکانی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به سنگ کیسه صفرا قرار دارند. محققان آمریکایی دریافتند کودکان و نوجوانانی که اضافه وزن دارند دو برابر بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. بر اساس این گزارش کودکانی که چاق هستند شش برابر بیش از دیگران به سنگ کیسه صفرا مبتلا می شوند.

این تحقیق بر پایه مطالعه بیش از پانصد و ده هزار کودک ده تا نوزده ساله طی سالهای دو هزار و هفت تا دو هزار و نه انجام شد.

کورینا کوبنیک که ریاست تیم تحقیقاتی را بر عهده دارد می گوید:« گرچه ابتلا به سنگ کیسه صفرا در میان بزرگسالان چاق امری عادی است اما در کودکان و نوجوانان به ندرت اتفاق می افتد. این تحقیق به ما هشدار می دهد کودکان و نوجوانان چاق بیشتر از آن چه که فکرش را بکنیم در معرض ابتلا به بیماری های مختلف قرار دارند.» بر اساس این گزارش، دختران چاق بیش از پسران به سنگ کیسه صفرا مبتلا می شوند.

بر این اساس، دختران چاق و دختران بیش از حد چاق به ترتیب شش و هشت برابر بیشتر از دختران دارای وزن عادی دچار سنگ کیسه صفرا می شوند. ابتلا به سنگ کیسه صفرا یکی از مشکلات عمده سلامتی در آمریکا محسوب می شود به طوری که بیست میلیون بزرگسال آمریکایی به آن مبتلا هستند.

 سنگ کیسه صفرا مانع عبور زرداب - صفرا - به روده می شود که در نتیجه می تواند سبب بروز عفونت در صفرا، کبد یا لوزالمعده شود.