شعر کودک کوتاه، ماهی‌های رنگارنگ

این شعر را با آهنگ و لحن کودکانه برای فرزندتان بخوانید و از او بخواهید همراهی‌تان کند.

شهرزاد: این شعر را با آهنگ و لحن کودکانه برای فرزندتان بخوانید و از او بخواهید همراهی‌تان کند.

 

 

تو حوض خونه ما

 

ماهی‌های رنگارنگ


بالا و پایین می‌رن

 

با پولکای قشنگ


کلاغه تا می‌بینه

 

کنار حوض می‌شینه

 

می‌خواد ماهی یگیره
 

 

ماهیا تا می‌بینن

 

به زیر آب‌ها میرن


کلاغ شیطون می‌شه

 

زار و پریشون


کلاغ شیطون می‌شه

 

زار و پریشون