تولد برای کودکان، تم انگری بردز

عکس هایی که می بینید از تزیینات جشن تولدیست که از سری بازی های انگری بردز الهام گرفته است. در این تولد از شخصیت ها و محیط بازی برای طراحی تزیینات تولد استفاده شده است.

عکس هایی که می بینید از تزیینات جشن تولدیست که از سری بازی های انگری بردز الهام گرفته است. در این تولد از شخصیت ها و محیط بازی برای طراحی تزیینات تولد استفاده شده است.

 

 

مهمترین ایده های اجرا شده:

 

دکوراسیون میز به شکل محیط بازی طراحی شده است.
بازی انگری بردز در نمونه بزرگتر و واقعی پیاده سازی شده است.
کیک و بیسکوییت های مدل انگری بردز
بولینگ با شخصیت های انگری بردز
دارت انگری بردز