پیرترین مرد دنیا، تولد صد و پانزده سالگی

جیروئمون کیمورا، پیرمرد ژاپنی که در حال حاضر پیرترین مرد زنده در جهان است، تولد ۱۱۵ سالگی خود را جشن گرفت.

جیروئمون کیمورا، پیرمرد ژاپنی که در حال حاضر پیرترین مرد زنده در جهان است، روز گذشته تولد ۱۱۵ سالگی خود را جشن گرفت.

 

 

سازمان بین المللی "گروه تحقیقاتی پیری شناسی" در این باره اعلام کرد که طبق نتایج تحقیقات جهانی مربوط به طول عمر، کیمورا نه تنها در حال حاضر پیرترین مرد زنده در جهان است بلکه حتی تاکنون رکورد سومین مرد سالخورده در «تاریخچه ثبت رکوردهای پیرترین مردان دنیا» را نیز از آن خود کرده است.
کیمورا صاحب ۷ فرزند، ۱۴ نوه، ۲۵ نتیجه و ۱۳ نبیره است که البته تاکنون ۲ فرزند او از دنیا رفته اند. وی می گوید راز طول عمرش، خوردن وعده های غذایی اندک است. کیمورا ۳۶ سال مداوم در کارمند اداره پست بود و پس از بازنشستگی تا سن ۹۰ سالگی نیز کشاورزی می کرد.