تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

امروز آموزش ساخت ریسه بادکنک به شکل رنگین کمان رو براتون آماده کردیم.
پومک: امروز آموزش ساخت ریسه بادکنک به شکل رنگین کمان رو براتون آماده کردیم. 

طرز ساخت ریسه بادکنک


تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام اول: ابتدا بادکنک ها را به دسته های چهارتایی یک رنگ تقسیم کنید. شما می توانید از همه رنگ های رنگین کمان استفاده کنید یا تنها  رنگ های نزدیک به هم در طیف رنگ ها را انتخاب کنید.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام دوم: بادکنک هایتان را باد کنید. بهتره از یک نیروی پرنفس کمک بگیرید به جای اینکه باد کردن این همه بادکنک براتون خاطره انگیز بشه!

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام سوم: مقداری نخ محکم -پیشنهاد می کنم از نخ نایلونی استفاده کنید- و یک سوزن بلند فراهم کنید.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام چهارم: سوزن را نخ کنید و از دم هر چهار بادکنک -که قبلا دسته بندی کرده بودید – به صورت متوالی رد کنید.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام پنجم:نختان را از دو طرف بکیشد تا هر چهار بادکنک کنار هم قرار بگیرند. یک رشته نخ ۳ تا ۵ سانتی متری در انتهای کار باقی بگذارید.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام ششم: چهار بادکنک را کنار هم محکم نگه دارید  و نختان را گره بزنید.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام هفتم: مرحله قبل را برای بادکنک هایی که در گروه های چهارتایی دسته بندی شده بودند، تکرار کنید. برای ریسه بادکنک  که مشاهده میکنید از ۱۸ دسته بادکنک استفاده شده است. از شش رنگ و از هر رنگ سه دسته.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام هشتم: یک رشته نخ را با استفاده از سوزن از بین یک گروه چهارتایی بادکنک عبور بدید، به طوریکه که حداقل از بین دو تا از بادکنکها عبور کند. این کار کمک می کند بادکنک ها محکم در جای خود قرار بگیرند.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام نهم : باز هم  یک گره چهار تایی با فاصله حدودا ۱۵ سانتی متری از بادکنک های قبلی از سوزن نخ رد کنید. اگر قصد دارید ریسه بادکنک تان مثل رنگین کمان به نظر بیاید ابتدا از تمام بادکنک های رنگ قرمز سپس نارنجی، زرد طبق ترتیب رنگ های رنگین کمان استفاده کنید.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

گام دهم: دو طرف ریسه  به اندازه ای که فکر میکنید نخ برای نصب ریسه بادکنک باقی بگذارید.

تولد کودک‌تان را با ریسه‌های بادکنکی تزئین کنید

به شما تبریک می گویم شما صاحب یک ریسه رنگین کمانی از بادکنک ها شده اید.