برنامه کودک پت و مت، تصاویر پشت صحنه

پت و مت از برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود.
 خبرگزارى ایسنا: این کارتون از برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود.

پشت صحنه «پت و مت»


پشت صحنه «پت و مت»


پشت صحنه «پت و مت»


پشت صحنه «پت و مت»


پشت صحنه «پت و مت»