کاردستی با ماکارونی، یک جوجه کوچولوی ساده

با کوچولوهای خودتان این کاردستی راحت را درست کنید.
نی نی بان: امروز با همدیگه یک جوجه کوچولو درست می کنیم.

آموزش ساخت جوجه با ماکارونی

با استفاده از ماکارانی می خوایم یه جوجه درست کنیم

از مدل ماکارنی به شکل زیر برای پاهای جوجه استفاده می کنیم

سعی کنید این ها رو به رنگ قرمز کنید

آموزش ساخت جوجه با ماکارونی

سر و بدن و بال های جوجهه رو مثل شکل های زیر برش می دیم

آموزش ساخت جوجه با ماکارونی

حالا سر و بال و بدن جوجه رو مثل شکل زیر می چسبونیم

آموزش ساخت جوجه با ماکارونی

حالا پر های کوچک رو به بال های جوجه می چسبونیم

آموزش ساخت جوجه با ماکارونی

حالا چشم و بینی جوجه رو می ذاریم

برای چشم می تونید از چشم های متحرک آماده استفاده کنید

آموزش ساخت جوجه با ماکارونی