ذکر برای ماه های بارداری، این گونه آرامش بیابید

اگرخانم باردار که شرایط حساسی را می گذراند به این عبادات و اذکارمشغول شود آرامش دل پیدا می کند.
جام نیوز: دوران بارداری با همه فراز و فرودی که دارد، شیرین ترین و خاطره انگیزترین دوران زندگی مادر و در عین حال سرنوشت سازترین دوران حیات جنین به شمار می رود.

 اگرخانم باردار که شرایط حساسی را می گذراند به این عبادات و اذکارمشغول شود آرامش دل پیدا می کند چون خدا می فرماید ذکرمن باعث آرامش است و وقتی مادرآرامش یافت درسلامت جسمی وروحی جنین تاثیرمستقیم دارد و انشاءالله فرزندی صالح و سالم به دنیاخواهدآمد.

2توصیه های خوراکی که درروایات آمده است. این مطالب راازکتاب ریحانه بهشتی یافرزند صالح تالیف خانم سیما میخبر ازانتشارات نورالزهرا سلام الله علیها نقل میکنیم .

ماه اول:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس والصافات بخواند وبه شکم بدمد.صبح هاکمی سیب شیرین بخورد. روزهای جمعه قبل ازصبحانه انارمیل کند و قبل ازطلوع آفتاب اندکی ازتربت سیدالشهدا علیه السلام بخورد.نمازهای یومیه رادراول وقت به جاآوردو قبل از نماز اذان و اقامه بگوید و دروقت گفتن اذان و اقامه دست راروی شکم بگذارد.هرروزبردو عدد خرما سوره قدربخواند وآن راناشتا بخورد.
 
ماه دوم:

روزهای پنجشنبه و جمعه سوره ملک را تلاوت کند. روزپنج شنبه 140 مرتبه و روزجمعه صدمرتبه صلوات با (وعجل فرجهم) بگوید.دست را روی شکم بگذارد و صلوات کبیر بخواند(اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهم واهلک عدوهم والعن اعدائهم من الجن والانس من الاولین والآخرین). هرهفته گوشت با قدری شیر و سیب شیرین تناول کند.هرروز بردو عدد عناب سوره توحید بخواند و آن راناشتا بخورد.
 
ماه سوم:

روزهای پنجشنبه و جمعه سوره آل عمران راقرائت کند.140 مرتبه صلوات با(وعجل فرجهم)بخواند. قبل ازنمازدست راروی شکم گذارده و صلوات کبیر رابخواند. هرهفته مقداری گندم گوشت وشیر میل کرده و صبح هاکمی عسل تناول نماید. هرروزبریک عددسیب آیه الکرسی بخواند و آن راناشتا بخورد. همچنین مقداری کندر به اندازه یک عدس ناشتا بخورد.

 ماه چهارم:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره دهر بخواند. درتمام نمازها دریک رکعت سوره قدرراتلاوت کند. بعدازنمازدست راروی شکم گذارده سوره قدروکوثروصلوات کبیررابخواند و بعدازآن بگوید: ربناهب لنا من ازواجنا وذریاتناقرة اعین وجعلناللمتقین اماما. هفت مرتبه (استغفرالله واتوب الیه)بگوید. هرروزبعدازنمازها140 مرتبه صلوات بفرستد.

سیب شیرین وعسل وانارمیل کند. ازاول ماه چهارم نمازشب بخواند (درصوت امکان نیمه شب واگرموفق نشدقضای آن راترک نکند.)هرروزبردو عدد انجیرسوره والتین بخواند وآن راناشتا بخورد. ضمنا نام کودک قبل ازچهارماه وده روزانتخاب شود(روایت داریم برای پسرمحمد یاعلی وبرای دخترفاطمه نام بگذاریدتا سالم بماند انشاءالله)

 ماه پنجم:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره فتح تلاوت کند. دریک رکعت نمازسوره نصربخواند و بعدازنماز دست راروی تربت کربلا کشیده برشکم بمالد. هرروزصبح مقداری خرما تناول نماید. ازابتدای ماه پنجم دروقت نماز دست برروی شکم نهاده اذان واقامه بگوید. هرروزبریک عدد تخم مرغ سوره حمد بخواند وآن را ناشتا بخورد.
 
 ماه ششم:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره واقعه راقرائت کند. شبها دریک رکعت نمازسوره والتین بخواند.بعدازهرنمازدست برتربت امام حسین کشیده برشکم بمالد. پس ازصرف صبحانه انجیر و زیتون میل کند و سعی کند درروز یا شب مقداری مغز استخوان بخورد و ازخوردن دنبه بپرهیزد. هرروزیک عدد اناررا پس ازخواندن سوره فتح ناشتا بخورد.
 
ماه هفتم:
ازماه هفتم به بعد پس ازنمازصبح سوره انعام رابربادام بخواند وسپس آن رابخورد و این کارراتا چهل روز ادامه دهد.خواندن اذان و اقامه و نمازشب رافراموش نکند. روزهای دوشنبه سوره نحل و روزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس وتبارک ودرتمام ماههای هفتم و هشتم و نهم سوره نورراقرائت کند و درنمازیومیه سوره قدروتوحیدرابخواند.

روزی 140مرتبه صلوات بفرستد. ازخوردن خربزه بعد از هرغذا کوتاهی نکند لکن قبل و بعد ازآن آب میل نکند. هرروزبر یک عدد (به)سوره یس بخواند وآن راناشتابخورد. همچنین ازماه هفتم به بعد پنج سوره قرآن راکه با تسبیح شروع میشود تلاوت کند که عبارتنداز: حدید,حشر,صف,جمعه, و تغابن.
 
ماه هشتم:

علاوه برموارد ذکرشده درماه هفتم به موارد زیرعمل شود روزهای شنبه بعد از نمازصبح سوره قدر10 مرتبه. روزهای یکشنبه بعدازنماز صبح سوره والتین دومرتبه. روزهای دوشنبه سوره یس. روزهای سه شنبه سوره فرقان، روزهای چهارشنبه سوره دهر، روزهای پنجشنبه سوره محمد (صلی الله علیه وآله)وروزهای جمعه سوره صافات تلاوت نماید. ازخوردن ماست شیرین وعسل کوتاهی نکند. هرروزجمعه ناشتا انارشیرین میل کند. درصورتیکه ضررنداشته باشد هفته ای یک بارسرکه بخورد.
 
ماه نهم:

بهتراست غذای اوکباب باشد. ادویه نخورد. خرمامیل کند. برای سلامتی امام زمان علیه السلام گوسفندی را ذبح کرده ازآن بخورد. درنمازظهریاعصرسوره والعصروسوره ذاریات بخواند. درروزهای پنجشنبه سوره حج  و درروز جمعه سوره فاطر را تلاوت کند. هرروزمقداری راه برود. به عکس و آئینه کمترنگاه کند. هرروز برمقداری شیر و خرما سوره دهربخواند وآن را ناشتا بخورد.
 

سفارش دینی
توصیه معنوی بارداری
شرایط بارداری
دعاهای بارداری
اذکار باداری
آرامش در بارداری
توصیه مذهبی

60830
کد: 51986
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha