تاثیر طلاق بر کودکان، آسیب های مهم

طلاق برای برخی از کودکان می‌تواند یک فاجعه باشد و در زمان حال و نیز آینده تاثیرات بدی بر آن‌ها بگذارد.
پارت گرد: محققان معتقد نیستند که طلاق همواره می تواند منجر به ایجاد ناراحتی در کودکان شود. طلاق می‌تواند هم نتایج منفی و هم نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

طلاق برای برخی از کودکان می‌تواند یک فاجعه باشد و در زمان حال و نیز آینده تاثیرات بدی بر آن‌ها بگذارد. اما این تجربه می‌تواند در برخی دیگر از کودکان باعث پخته‌تر، حساستر و مسئولیت پذیر‌تر شدن آن‌ها شود.

بسیاری از عوامل بر نحوه سازگاری خانواده با طلاق تاثیر می‌گذارند. محققان می‌گویند اکثر خانواه‌ها یک تا سه سال طول می‌کشد تا خودشان را با طلاق تطبیق بدهند و برخی از خانواده‌ها بسته به شرایطی که طلاق را احاطه کرده است، 5 یا بیش از 5 سال زمان لازم دارند تا با آن کنار بیایند.

کودکان واکنش‌های متفاوتی نسبت به این مساله بروز می‌دهند. برخی از این واکنش‌ها مثبت و برخی دیگر منفی هستند. واکنش کودکان به عوامل متفاوت بسیاری بستگی دارد که برخی از آن‌ها در ادامه آمده است:


میزان ناسازگاری والدین

یکی از مهم‌ترین عواملی که بر سازگاری کودکان با طلاق تاثیر گذار است، میزان دعوا و مشاجره‌های والدین در حضور کودک است. برخی از کودکان شاهد دعوا و انتقاد مداوم پدر و مادرشان از همدیگر هستند.

چنین تجربه‌هایی می‌تواند برای کودک بسیار تلخ باشند و به سختی خودشان را با طلاق تطبیق دهند. در صورتی که والدین بتوانند دور از چشمان فرزندشان درباره مشکلاتشان صحبت کنند، بهتر خواهد بود و بهتر از آن اینکه آن‌ها بتوانند مشارکت و همیاری کنند.