نوزادان مادران معتاد، چه مشکلاتی دارند؟

متخصصان اسکاتلندی اظهار داشتند نوزادان متولد شده از مادران معتاد به مصرف موادمخدر به لحاظ رشد جسمی، مهارتی همچنین قدرت بینایی بیشتر دچار مشکل می‌شوند.
ایسنا: متخصصان اسکاتلندی با بررسی 80 نوزاد دریافتند آنان در تست‌های مربوط به تعامل اجتماعی، هماهنگی و مهارت‌های حرکتی عملکرد ضعیف‌تری دارند. به گفته محققان، یافته‌های این بررسی بسیار نگران‌کننده است و نوزادان متولد شده از مادران معتاد باید به طور کامل مورد کنترل و معاینه قرار گیرند. هرچند کارشناسان سلامت کودک معتقدند عدم مراقبت صحیح از این کودکان موجب بروز چنین مشکلاتی در آنان می‌شود.

متخصصان در بررسی‌های پیشین خود دریافته بودند نوزادان متولد شده از مادران معتاد به مصرف موادمخدر که در دوران بارداری از این مواد استعمال می‌کنند دور سر کوچکتری دارند.

مشکلات نوزادانی که مادر معتاد دارند

دکتر «هلن مستیئر» محقق ارشد این مطالعه جدید از گلاسگو گفت: این بررسی در نوع خود منحصر بوده زیرا یک تعداد نوزاد حداقل برای مدت شش ماه مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات کامل در مورد نوع ماده مصرفی مادرانشان در طول بارداری جمع‌آوری شد.

متهمان با بیان اینکه دور سر نوزادان متولد شده از مادران معتاد نسبت به نوزادان دیگر کمتر بوده، اظهار داشتند: هرچند در شش ماهگی این تفاوت سایز از بین می‌رود. همچنین در این بررسی مشخص شد 40 درصد این کودکان تا شش ماهگی به لحاظ قدرت بینایی دچار مشکلاتی بوده‌اند که ناشی از بیماری به نام «نیستاگموس» است.