شعر لالایی کودکانه، شب‌ها بخوانید

من، آسمانم لباس شب میپوشم / تا تو آرامتر بخوابی

من، آسمانم لباس شب میپوشم
تا تو آرامتر بخوابی
من، بادم، در میان شاخه ها میوزم
 تا تو شادتر بخوابی

لالایی کودکانه: خواب کودک

من، بارانم، از ابرها میبارم
تا تو زیباتر بخوابی
من خوابم روی چشمهایت مینشینم
تا تو بیشتر بخوابی