قصه گفتن برای کودک، چیزی جایش را نمی‌گیرد!

در دنیای امروز خانواده‌ها دغدغه‌های بیشتری دارند و کمتر فرصت می‌کنند برای کودکانشان قصه بگویند و این در حالی است که از نظر روانشناسی هیچ چیز نمی‌تواند جای قصه‌گویی را برای کودک را بگیرد.
ایسنا: یک روانشناس با بیان اینکه خانواده‌های امروزی کمتر فرصت می‌کنند برای کودکانشان قصه بگویند، گفت: هیچ چیز نمی‌تواند جای قصه‌گویی پدرها و مادرها و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را برای کودک بگیرد.

قصه گفتن برای کودکان

دکتر سعید عسگری با تاکید بر نقش مهم قصه و داستان در شکل‌گیری شخصیت افراد در سنین کودکی، گفت: اهمیت قصه گویی تا جایی است که کودک از قهرمانان قصه الگوبرداری می‌کند.

این روانشناس افزود: کودک با شنیدن قصه و داستان تلاش می‌کند تا قهرمانان قصه‌ها را به عنوان الگو‌های آینده خود برگزیند و از تجربه‌های آنها در زندگی خود استفاده کند.

عسگری در ادامه قصه و داستان را یکی از راه‌های مهم پرورش خلاقیت و توانایی‌های شناختی و ایجاد نگرش‌های مطلوب و مناسب در افراد و به‌خصوص کودکان دانست و افزود: برای رشد خلاقیت و توانایی‌ تخیل کودک باید از قصه‌ها و داستان‌ها بهره گرفت.

وی در ادامه به سابقه کهن و دیرینه قصه و داستان در ادبیات اشاره کرد و افزود: قصه و داستان از گذشته‌های دور در فرهنگ ما وجود داشته و نقش آن‌ها در شکل گیری شخصیت افراد مهم است.

عسگری ضمن تاکید بر نقش قصه در شکل گیری شخصیت افراد، وجود داستان‌ها و قصه‌های عبرت آموز در قرآن کریم را نشان دهنده اهمیت و نقش قصه در شکل گیری شخصیت افراد دانست.

عسگری با تاکید بر نقش قصه و داستان در رشد شناختی کودک، از والدین خواست تا همچون گذشته‌ها برای فرزندانشان قصه بگویند.

عسگری در ادامه با تاکید بر اینکه با رشد و گسترش فناوری‌های جدید قصه گویی برای کودکان کمرنگ‌تر از گذشته شده است، گفت: کودکان امروز زمان زیادی را پای کامپیوتر و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی نوین می‌گذرانند و کمتر برایشان قصه‌های چهره به چهره گفته می‌شود.

وی افزود: در دنیای امروز خانواده‌ها دغدغه‌های بیشتری دارند و کمتر فرصت می‌کنند برای کودکانشان قصه بگویند و این در حالی است که از نظر روانشناسی هیچ چیز نمی‌تواند جای قصه‌گویی پدرها و مادرها و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها برای کودک را بگیرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه کتاب‌های منتشر شده از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در فهرست کتب قصه مناسب برای کودکان قرار داد.