برتری نوزادان زمستان چیست؟

بر اساس مطالعه جدید دانشمندان، فصل تولد نوزادان بر رشد حرکتی‌شان طی نخستین سال زندگی‌ آن‌ها اثرگذار است.
ایسنا: بر اساس مطالعه جدید دانشمندان، فصل تولد نوزادان بر رشد حرکتی‌شان طی نخستین سال زندگی‌ آن‌ها اثرگذار است. نوزادانی که در زمستان متولد می‌شوند در مقایسه با نوزدانی که تابستان به دنیا می‌آیند، زودتر شروع به چهار دست و پا راه رفتن می‌کنند. محققان حاضر در این تحقیق، 47 نوزاد سالم دارای الگوهای رشد معمول را به دو گروه تقسیم کردند. نخستین گروه دارای 16 نوزاد "تابستان-پاییز" بود و گروه دوم نیز 31 نوزادان "زمستان-بهار" را شامل می‌شد.

برتری نوزادان زمستان چیست؟

این مطالعه شامل مشاهدات حرکتی نوزادان در منزلشان در هفت‌ماهگی بود و یک جلسه نیز زمانی انجام شد که آنها شروع به چهار دست و پا راه رفتن کردند. از والدین خواسته شد مراحل رشد نوزادانشان را پیش و در بین مشاهدات ضبط کنند.

پژوهش انجام‌شده از «مدل حرکت نوزاد آلبرتا» (AIMS) و ارزیابی مشاهداتی با اعتمادپذیری بالا برای رهگیری رشد نوزادان استفاده کرد. این مقیاس با چهار حالت مرتبط است: حرکت روی شکم، روی پشت، نشستن و ایستادن مرتبط است.

در نهایت مشخص شد سن متوسطی که نوزادان شروع به چهار دست و پا راه رفتن کردند، 31 هفتگی اعلام شد، در حالی که نوزادان متولدشده در زمستان (که در تابستان شروع به چهار دست و پا راه رفتن کردند) به طور متوسط در 30 هفتگی شروع به چهار دست و پا راه رفتن کردند. در این میان، هیچ تفاوتی بین پسران یا دختران یا در سبک اولیه خزیدن آن‌ها (حرکت روی شکم یا استفاده از دست‌ها و زانوها) مشاهده نشد. نمره کلی AIMS برای نوزادانی که در زمستان متولد شده بودند، بالاتر بود و به ویژه، نمره حرکت حالت خزیدن روی شکم به طور قابل‌توجهی برای نوزادان گروه زمستان بالاتر اعلام شد. به گفته دانشمندان، این یافته‌ها فرضیه‌های موجود مبنی بر تاثیر فصل‌ها روی شروع چهار دست و پا راه رفتن نوزادان را تقویت می‌کند.