شعر/ عروسک قشنگ من

عروسک قشنگ من / قرمز پوشیده/ تو رختخواب مخمل/ آبی خوابیده
عروسک قشنگ من، قرمز پوشیده
تو رختخواب مخمل، آبی خوابیده

شعر/ عروسک قشنگ من

یه روز مامان رفته بازار،  اونو خریده
قشنگتر از عروسکم ،  هیچکس ندیده

عروسک من،  چشماتو وا کن
وقتی که شب شد،  اونوقت لالا کن

عروسک قشنگ من،  قرمز پوشیده
تو رختخواب مخمل،  آبی خوابیده