انحراف چشم نوزادان، علتش چیست؟

بچه خواهر شوهرم فقط از سینه چپ مادرش شیر می خورد و پلک چشم راستش مشکل دارد و نمی تواند پلکش را زیاد بالا ببرد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: امکان دارد شیر دهی فقط از یک سینه، باعث انحراف چشم نوزاد شود؟  بچه خواهر شوهرم فقط از سینه چپ مادرش شیر می خورد و پلک چشم راستش مشکل دارد و نمی تواند پلکش را زیاد بالا ببرد. دکتر گفته اعصاب پلکش مادرزادی فلج است و بعد از یک سنی باید جراحی شود. 

پاسخ دکتر عبدالرحمان عبدی، متخصص اطفال:
خیر شیر دادن از یک سینه مشکل چشمی ایجاد نمی کند و همان طور هم که خودتان اشاره کرده اید، مشکل آن نوزاد مادرزادی است و ربطی به نحوه شیر خوردنش ندارد. ضمن این که به طور مداوم از یک سینه شیر ندهید و یک دفعه از سینه سمت راست و بار دیگر از سینه سمت چپ شیردهی داشته باشید.