24901
کد: 66895
15 فروردين 1398 - 01:51
آﻳﺎ اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳت؟ اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺯا اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴر؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﺭ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ﻣﺎﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ 49 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺭﺣﻢ و ﺗﺨﻤﺪاﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ (ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻤﺘﺪ) ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ اﺯ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺩاﺭﺩ. آﻳﺎ اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳت؟ اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺯا اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴر؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﺭ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ؟

پاسخ دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:
دوست عزیز مادران باید برای معاینه و بررسی به پزشک تان مراجعه کنند. بعضی وقت ها ممکن است در محل اسکار به اصطلاح گوشت های اضافه ای به وجود آمده باشد که برداشته می شود و قابل رفع است.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: