گرفتن اشیا توسط نوزاد، چند ماهگی؟

به جز پارچه ها و انگشتان خودش چیز دیگری را به سمت دهانش نمی برد و از غذا خوردن با قاشق هم اجتناب می کند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزادم 7 ماه و نیم دارد اما به جز پارچه ها و انگشتان خودش چیز دیگری را به سمت دهانش نمی برد و از غذا خوردن با قاشق هم اجتناب می کند. نگرانم آیا اینکه مثل بقیه بچه ها چیزی به دهان نمی برد مشکلی ندارد؟

پاسخ دکتر کوروش نیرالدین، متخصص کودک و نوزادان:
کودک از طریق دهان می خواهد اشیاء اطراف را بهتر بشناسد، ولی مساله حائز اهمیت تلاش نوزاد برای گرفتن اشیا است.  معمولا بین 3 تا 12 ماهگی کودک شروع به برداشتن چیزهای این طرف و آن طرف می کند تا آنها را در دهانش بگذارد. هرچند هنوز نمی تواند قاشق را به درستی در دست بگیرد، اما تلاش خود را برای این کار می کند. به تدریج باید بتواند اشیا را به طرف خودش بکشد و دادن اشیا از یک دست به دست دیگر را آغاز خواهد کرد. ضمن این که لازم است با او تمرین کنید تا توجه و تمرکزش جلب شود.  
در این زمینه همه بچه ها مشابه هم رفتار نمی کنند، ولی به طور کل اگر تا این سن هیچ تلاشی برای گرفتن اشیا از خود نشان نمی دهد باید توسط متخصص اطفال علل آن بررسی شود.