بو دادن ادرار نوزاد، نشانه عفونت ادراری است؟

چند روز است که حس می کنم ادرار نوزادم بو گرفته است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر دو ماهه ای دارم با وزن ۴۹۰۰، چند روز است که احساس می کنم ادرارش بو می دهد، ممکن است عفونت ادراری باشد؟

پاسخ دکتر مجتبی یوسفی، متخصص نوزادن ، کودکان و اطفال: 
بوی ادرار ملاک خیلی دقیقی برای ارزیابی وضعیت بچه نیست. چون با توجه به میزان دفع ادرار، دفعات ادرار و هم چنین میزان آمونیاکی که دفع می شود بوی ادرار تغییر می کند. اما در صورتی که ادرار بد بوده باشد، شیر خوار در زمان دفع بی قراری می کند، روی اشتها و وزن گیری اش تاثیر گذاشته باشد، به این علت که عفونت ادراری یکی از بیماری های شایع در نوزادان و شیر خواران به شمار می رود، حتما و الزاما باید به متخصص اطفال مراجعه کنند و پزشک با توجه به وضعیت بچه درخواست آزمایش ادرار می کند و با توجه به پاسخ آزمایش پزشک مساله وجود عفونت ادراری را در شیر خوار بررسی کرده و با توجه به آن درمان های لازم را تجویز می کند. بنابراین توصیه مان این است که حتما به یک متخصص اطفال مراجعه کنند.