شیر پاستوریزه برای کودکان، قابل مصرف است؟

می خواهم به بچه ام شیر پاستوریزه بدهم. مشکلی ندارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: به کودک 14 ماهه ام روزانه نصف استکان شیر پاستوریزه کم چرب می دهم. آیا کافی است؟ 
  
پاسخ عبدالرحمان عبدی، متخصص اطفال:
بله حتی می توانید یک لیوان هم بدهید و مشکلی ایجاد نمی کند.