سونوگرافی قلب جنین، کی انجام بدهم؟

آیا قلب جنین تشکیل شده تا به سونوگرافی مراجعه کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من هشت هفته و چهار روز از آخرین قاعدگیم گذشته. آیا قلب جنین تشکیل شده تا به سونوگرافی مراجعه کنم؟

پاسخ دکتر لیدا نیکوکار، متخصص زنان و زایمان:
دو ماه که از بارداری تان گذشت سونوگرافی را انجام دهید.