اقدام برای حاملگی، سرما خورده ام

این ماه سرما خوردم و گلویم چرکی بود. دکتر برایم دو تا آمپول پنی سیلین و دو تا دگزامتازون نوشت. فقط یکی از دگزا رو زدم...
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:اقدام به بارداری کردم. این ماه سرما خوردم و گلویم چرکی بود. دکتر برایم دو تا آمپول پنی سیلین و دو تا دگزامتازون نوشت. فقط یکی از دگزا رو زدم ولی ترسیدم و بعدی را نزدم. اگر باردار باشم تزریق این آمپول ها ضرر دارد؟

پاسخ دکتر مرضیه بهنام، متخصص زنان، زایمان و پریناتولوژیست:
مصرف این داروها حین اقدام به بارداری ضرر ندارد و برای ایجاد باروری یا بارداری احتمالی مساله‌ای ایجاد نمی کند. به این ترتیب در صورت لزوم و ناتمام ماندن درمان سرماخوردگی می توانید آمپول را تزریق کنید.