ملاج قدامی نوزاد، اگر زود بسته شد!

چنانچه ملاج قدامی کودک در سن 2 ماهگی بسته شود، باید چه کنیم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من پسر ۲ماهه دارم و دکتر گفته ملاج قدامی در حال بسته شدن است. باید چه کار کنیم. آیا خطرناکه؟

پاسخ دکتر محمد ابر اهیم روستا، متخصص کودکان و نوزادان: 
ملاج قدامی کودک باید در سن 9 تا 18 ماهگی بسته شود. اگر ملاج قدامی کودک شما در 2 ماهگی بسته شده است، باید تحت نظر پزشک قرار گیرد  و پزشک متخصص کودکان و نوزادان مرتبا اندازه دور سر کودک را کنترل کند. کودک وقتی به طور طبیعی متولد می شود، باید دور سرش 34 تا 35 سانتی متر باشد و در سال اول تولد، حدود 10 تا 12 سانت رشد کند. اگر دور سر کودک رشد مرتبی داشته باشد جای نگرانی نیست. اما شما حتما باید به پزشک کودکان مراجعه کنید و تحت نظر پزشک قرار گیرید.