برای مقوی شدن شیر مادر چه باید کرد؟

برای مقوی شدن شیرم چه چیز هایی بخورم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: وزن دخترم باید چقدر باشد؟ برای مقوی شدن شیرم چه چیز هایی بخورم؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.