کمبود وزن در بارداری، خطری جنینم را تهدید می‌کند؟

وزنم قبل از بارداری بسیار کم بود و متاسفانه بارداری ناخواسته فرصت بهتر شدن وزنم قبل از حاملگی را گرفت...
پرسش: من در هفته 23 بارداری هستم، وزنم قبل از بارداری بسیار کم بود و متاسفانه بارداری ناخواسته فرصت بهتر شدن وزنم قبل از حاملگی را گرفت، از لحاظ روحی نیز در وضعیت مناسبی نیستم حال به شدت نگرانی سلامت جنینم هستم که این کمبود وزنم باعث کم وزنی و دیگر مشکلات جسمی آن را دچار مشکل ننماید.


پاسخ: بدون معاینه نمیتوان اظهار نظر کرد ولی بطور کلی روند رشد جنین با استفاده از سونوگرافی قابل ارزیابی است و در صورتیکه مشکلی در رشد و وزن گیری جنین باشد مشخص شده و قابل کنترل است ضمن اینکه توصیه میکنم با مشاور تغذیه سایت هم مشورت نمائید تا دستور غذائی مناسب و مقوی را بشما تجویز نمایند.منبع: تبیان