چرا ویار ندارم؟

آیا ویار نداشتن نشانه بدی است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا ویار نداشتن نشانه بدی است؟

پاسخ دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:

خیر لزوما نشانه بدی نیست چون شرایط بارداری ها با یک دیگر متفاوت است و این طور نیست که اگر ویار ندارید لزوما دچار سقط می شوید.