معرفی کتاب برای کودکان، بزرگترین شغل دنیا

کتاب «بزرگترین شغل دنیا» با تصویرهای بزرگ، شاد و رنگارنگ، زبانی ساده و کودکانه و اندازه متناسب حروف برای گروه سنی مخاطب، برای بلند خوانی و مطالعه فردی کودک بسیار گیرا و دلنشین است.
بزرگترین شغل دنیا
نویسنده: هریت زیفرت
مترجم: مریم رزاقی
تعداد صفحه: 36
قیمت: 12000 تومان(چاپ سال 94)
ناشر:‏‫‏‫ حوا
مناسب برای کودک‬‬‬(7 تا 9 سال)

معرفی کتاب: بزرگترین شغل دنیا

درباره کتاب
تحلیل‌گر سایت «کتابک» درباره این کتاب نوشته است: کتاب «بزرگترین شغل دنیا» با تصویرهای بزرگ، شاد و رنگارنگ، زبانی ساده و کودکانه و اندازه متناسب حروف برای گروه سنی مخاطب، برای بلندخوانی و مطالعه فردی کودک بسیار گیرا و دلنشین است.
در بخشی از این کتاب آمده است: سوفی کوچولو می‌خواهد بزرگ که شد یک کار خیلی بزرگ انجام دهد. در این‌باره با مادرش حرف می‌زند. مادر شغل‌های زیادی به او پیشنهاد می‌کند، مانند، پرستاری، شست‌و‌شوگری فیل در باغ وحش! رانندگی جرثقیل و خیلی کارهای دیگر.
اما سوفی هیچ کدام از این شغل‌ها را دوست ندارد، چون به نظر او هیچ کدام آن قدر که او دلش می‌خواهد بزرگ نیستند. دخترک خیلی فکر می‌کند. ناگهان بزرگترین شغل دنیا را پیدا می‌کند.
بزرگترین شغل دنیا ..... است.
خواننده نه تنها از شنیدن و خواندن و تماشای تصویرهای این کتاب لذت می‌برد، بلکه از آغاز، هم گام با سوفی کوچولو برای پیدا کردن آن کار «واقعا بزرگ» و شناختن بزرگ‌ترین شغل دنیا به تفکر و تخیل می‌پردازد. چه او با سوفی درباره بزرگترین شغل دنیا موافق باشد، چه نه، به ارزش کاری که دخترک آن را بزرگترین شغل دنیا می‌داند، پی می‌برد و از ارج و ارزش و دشواری‌های آن بیش از پیش آگاهی می‌یابد.

کاربردها و فعالیت‌های مرتبط با کتاب

فعالیت گروهی
آنچه نیاز دارید:
مقوای کلفت به رنگ سفید به تعداد گروه ها، کاغذ A4 به تعداد کودکان، قیچی های سرگرد (بی خطر) برای هر گروه یکی (اگر امکان تهیه ی این گونه قیچی نباشد، خود آموزشگر یا کتابدار باید کار بریدن شکل آدمک ها را انجام دهد.) مدادسیاه، مدادرنگی، گواش یا مداد شمعی به تعداد لازم، ماژیک رنگی به تعداد لازم، چسب مایع برای هر گروه یکی.
کودکان را گروه بندی کنید.
از آن ها بخواهید نخست شکل یک آدمک بزرگ را روی مقوا بکشند.
سپس، دور آدمک را با قیچی ببرند. (برای کوچک ترها بهتر است خود شما این کار را انجام دهید.)
بعد، هر گروه، شغلی برای آدمک خود انتخاب می کند و نام آن شغل را بزرگ روی آدمک می نویسد.
در گام بعدی، گروه های دیگر (یا یک گروه به انتخاب شما) ابزار کار آن گروه را روی مقوا نقاشی می کنند، دورش را می‌برند و روی آدمک گروه (گروه‌های) دیگر می چسبانند.
        
فعالیت فردی
از هر یک از کودکان بخواهید خانواده خود را روی کاغذهای A4 نقاشی کنند. نام و شغل و سن  آن‌ها را زیر تصویر هر کدام بنویسند.( به کوچک ترها کمک کنید.) ابزار کارشان را هم بکشند.
فکر کنند که دوست دارند در آینده چه کاره شوند و تصویر تخیلی خود را در بزرگسالی با چهره و اندامی که دوست دارند داشته باشند و در لباس شغلی که دوست دارند یا با ابزار کارشان، نقاشی کنند.