استرس قبل از حاملگی، تاثیرش چگونه است؟

مشکلم این است که استرس دارم و با کوچکترین مشکلی دچار اضطراب شدید می شوم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: قصد بارداری دارم. اما مشکلم این است که استرس دارم و اگر ناراحت شوم و با کوچکترین مشکلی دچار اضطراب شدید و حالتی مثل تپش قلب می شوم مخصوصا صبح ها. به گفته دکتر مشکل قلبی نیست و باید روی خودم کنترل داشته باشم تا دچار ناراحتی و نگرانی نشوم. آیا این حالت ریزش قلب و استرس روی جنین تاثیر می گذارد. باید چه کنم؟پاسخ دکتر ناهید خدا کرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران:
این که استرس دارید و تپش قلب پیدا می کنید،، لازم است که به یک روانپزشک مراجعه کنید تا اگر لازم شد داروهای لازم را تجویز کند. استرس هم روی جنین تاثیری نمی گذارد و باعث عصبی شدنش نمی شود.