دلایل پرخاشگری در کودکان، چیست؟

پر خاشگر و عصبی است. همه چیز را پرتاب می کند و همه را چنگ می زند. ممکن است دلیل آن کم خونی باشد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم دو ساله ای دارد که پر خاشگر و عصبی است. همه چیز را پرتاب می کند و همه را چنگ می زند. ممکن است دلیل آن کم خونی باشد؟ چون خوب شده بود، ولی دوباره پرخاشگر شده است. 

پاسخ از دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
مادر عزیز باید با توجه به شرح حالی که دادید بگویم که این رفتار از سن 18 ماهگی تا 3 سالگی طبیعی است. کودکان در این سن کج خلق می شوند، یعنی گریه می کنند، داد می زنند، وسایل را پرتاب می کنند و .... توصیه می شود تا پایان این دوران، سعی کنید حواس کودک را با بازی پرت کنید، همچنین کارهای خوب او را تشویق و رفتارهای زشتش را نادیده بگیرید.