جوش صورت نوزاد، خطرناک است؟

بچه ام دو ماهش است و روی صورتش یک جوش کوچک زرده است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: بچه ام دو ماهش است و روی صورتش یک جوش کوچک زرده است. آیا بعدها این جوش از بین می رود؟

پاسخ از دکتر علی اصغر حلیمی متخصص اطفال:
مادر عزیز این مشکلی نیست که بتوان با شرح حال تشخیص داد و نیاز است که حتما بررسی شود. به خصوص که شرح حالی دقیقی از شیرخوار نداده اید. توصیه می کنم حتما به متخصص مراجعه کنید چرا که ممکن است هر علتی داشته باشد می توان اگزما، حساسیت و ... باشد.