کاهش درد زایمان، گیاه شگفت انگیز

آیا تخم شوید برای تسهیل زایمان مفید است؟
پرسش: آیا تخم شوید برای تسهیل زایمان مفید است؟

پاسخ: بله مطالعه ای انجام شده است که نشان می دهد که دم کرده تخم شوید بدون اینکه عارضه ای برای مادر و جنین داشته باشد، می تواند مدت و شدت درد زایمان را در همه مراحل زایمان کاهش دهد.


منبع: تبیان