نشانه سیر شدن نوزاد

یعنی اگر کودک تا می خورد باید به او بدهیم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ملاک سیر شدن کودک در غذای کمکی چیست؟ یعنی اگر کودک تا می خورد باید به او بدهیم؟ یا مقدار مشخصی دارد؟ پسرم هفت ماه تمام دارد. اگر می شود برنامه غذایی مشخصی بدهید.

پاسخ دکتر بهروز باوریان،‌ متخصص اطفال:
در این دوران باید روزی 100 سی سی به نوزاد غذا دهیم که این 100 سی سی معادل 20 قاشق مرباخوری، یک پیاله کوچک،‌ استکان کوچک و یا یک فنجان است و نباید هرچه قدر که می خواهد به او غذا بدهید و ممکن است که معده او اذیت شود. شما می توانید با استفاده از کارت رشد نوزاد و یا مراجعه به متخصص نوزاد با در نظر گرفتن قد و وزن او برنامه غذایی مناسبی برایش دریافت کنید.