مصرف دارو در دوران شیردهی، ممنوعه‌ها کدامند؟

در این شش ماه به علت های مختلفی از مسکن ژلوفن استفاده کردم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: یک پسر 6  ماهه دارم. در این شش ماه به علت های مختلفی از مسکن ژلوفن استفاده کردم. مشکلی برای پسرم و شیردهی داشته؟ پسرم از شیر خودم تغذیه می کند و وزن تولدش 3700  و وزن کنونی 8500  است.

پاسخ دکتر محمد خاتمی،متخصص اطفال:
بهتر است دیگر ژلوفن نخورید و به جایش از مسکن ساده ای مثل استامینوفن استفاده کنید.