دادن قطره آهن به نوزاد، چگونه؟

آیا می نتوانم قطره رو با آبمیوه ترکیب کنم یا هنوز برای دادن آبمیوه زود هست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: با شروع دادن قطره آهن از شش ماهگی به نوزادم مجاز هستم قطره رو با آبمیوه ترکیب کنم یا هنوز برای دادن آبمیوه زود هست؟

پاسخ دکتر فاطمه هدی فلاح، متخصص کودکان:
شما نباید قطره را با آبمیوه مخلوط کنید و می توانید در حال حاضر با شیر خودتون و یا آب جوشیده شده ای که سرد شده است، ترکیب کنید به نوزاد خود بدهید.