دفعات شیردهی به نوزاد، کم یا زیاد؟

بعضی ها احتیاج به غذای کم دارند ولی چند مرتبه و به فواصل کم، در صورتی که دیگران به دفعات شیردهی کمتر ولی مقدار بیشتری نیازمندند.
نوزادان مختلف هستند. بعضی ها احتیاج به غذای کم دارند ولی چند مرتبه و به فواصل کم، در صورتی که دیگران به دفعات شیردهی کمتر ولی مقدار بیشتری نیازمندند. به کودک می بایستی در صورت علاقه نشان دادن سینه داد. یعنی هر دفعه که با دهان جستجو کند یا اینکه انگشتانش را مک بزند. گریه علامت گرسنه بودن است که دیر بروز می کند و شما می بایستی قبل از اینکه کودک این چنین گرسنه شود به او سینه بدهید.

به طفل اجازه بدهید تا زمانیکه می خواهد مک بزند. به این وسیله شما پستان ها را تحریک می کنید تا به میزان نیاز کودک شیر تولید کنند. اگر کودک پس از مدت کوتاهی به خواب می رود، شما می توانید با مالیدن کف دست ها، کف پاها، زیر چانه و یا فک پایینی، او را برای مکیدن تحریک کنید. به کودک خود اجازه دهید تا از پستان اول به خوبی شیر بخورد، قبل از اینکه سینه ی دومی را به او بدهید.

دفعات شیردهی
زمانی که کودک خود تعداد دفعات شیر خوردن و مدت آن را تنظیم کند احتمال زیادی وجود دارد که شما احساس کمبود شیر نکنید.
شیر مادر به راحتی قابل هضم بوده و سریع از کیسه ی معده عبور می کند. بعد از هفته ی اول اکثر نوزادان روزانه ۱۲ مرتبه غذا می خواهند. به مرور زمان از این تعداد کاسته خواهد شد.

پستانک، شیشه و گیجی در مکیدن
نوزاد به طور متفاوت از سینه در مقایسه با پستانک و شیشه مک میزند. کودکان زیادی به هر دو روش مکیدن مسلط نیستند و این می تواند به راحتی باعث گیج شدن آنها شود. این کودکان می توانند برای خوب شیر خوردن دچار مشکل شوند در صورتی که یاد گرفته باشند که قبل از اینکه سینه گرفتن را خوب آموخته باشند ازستانک یا شیشه شیر بخورند.
آنها همچنین می توانند سینه را کاملا پس بزنند، و و این برای شما که مایلید از سینه ها شیر بدهید فشار روحی زیادی است. بنابر این شما می بایستی در اوایل از دادن پستانک یا شیشه به کودک خودداری کنید تا زمانیکه مطمئن شوید که کودک خوب پستان را می مکد و به خوبی به وزنش اضافه می گردد.

منبع: نی نی یاری