زایمان زودرس دوقلوها، چه عواقبی دارد؟

برای مادرانی که دو یا چند قلو باردارند زایمان زودرس و نوزاد نارس دور از تصور نیست اما جدای از مشکلات زایمان صاحبان چند قلوها به سبب مشکلات مالی شیرینی بچه دارشدن را با هزینه های زیادش فراموش و زندگی شان در سراشیبی نیاز قرار می گیرد.
در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان ودر بخش نوزدان ، مادرانی رامی بینیم که بواسطه چند قلو بودن جنین شان مجبور به زایمان زودرس نوزادانی شش وهفت ماهه شده اند.
این مادران بواسطه زایمان زودرس ونارس بودن سیستم بدن فرزندانشان ، اغلب نوزادانی کم وزن که نیاز به توجه خاص خصوصاً در زمینه تنفس، تغذیه دارند به دنیا می آورند و در کنار آن هم متحمل رنج بارداری وهزینه های گزاف آن شده اند.
نجمه یوسفی مادر سه قلوهایی است که به خاطر زایمان زودرس بیش از یک ماه از بستری شدن خود وفرزندانش در این بیمارستان می گذرد.
او برای بارداری ،هزینه های زیادی را متحمل شده است واکنون از هزینه های نگهداری از سه قلو هایش دربیمارستان زندگی نگران است.
یوسفی هزینه های مراقبت دوران بارداری وزایمانش را بیش از 6 میلیون تومان اعلام کرد درحالیکه گریه می کند می گوید با زایمان زودرس ،هزینه های درمان وبستری بر مخارج زندگی مان افزوده شده است وناتوان از پرداخت هزینه های بیمارستان اضطراب تامین آن من وهمسرم را در شرایط بسیار سختی قرارداده است .
این بانوی اهل شهر دیزیچه در۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان ومادر سه فرزند که دریک زایمان متولد شده اند ،فرزندانش را بااسم معرفی می کند واز کمبود وزن امیر عباس وامیر محمدش نگران است او می گوید برای تامین هزینه بیمارستان از افراد فامیل مبلغی قرض گرفته ایم اما تنها بخشی از هزینه های ما تامین می شود واگرهزینه شیر خشک وپوشک هم کنار بگذاریم وجدای از هزینه خدمات درمان باحقوق کارگری چطور می توانم زندگی سه پسر ویک دخترم راتامین کنم.
مصطفی کریمی پدر این سه قلو ها نیزنگران آینده فرزندانش است.او از وضعیت حقوقی و ورشکستگی شرکت سیمان سپاهان می گوید واینکه نتوانسته حقوقی دریافت کند.
کریمی به دلیل تامین هزینه ها ومخارج زندگی باتغییر شغل هنوز چشم به حقوق کارگری اش دوخته است ومی گوید ازروزی که همسرم باردار شد تاکنون میلیون ها تومان هزینه کرده ام وهزینه دستگاههایی که کودکانم اکنون درآن به سر می برند نیز شبی 300 هزار تومان است .
پدر سه قلوها نیز می گوید: در موقع بستری شدن همسرم مبلغ یک میلیون و200 هزار تومان وجه پرداخت کرده ام ،اما نگران زمان ترخیص همسر وفرزندانم از بیمارستان هستم.
وی که بیمه تامین اجتماعی است می گوید بیمه تکمیلی نیستم ودر شغل جدید هم باید شش ماه بگذرد تا بیمه تکمیلی شوم واکنون در این کار جدید با حقوق اداره کار که ماهی 950 هزار تومان است، نمی توانم هزینه زندگی را بپردازم .
این والدین ساکن دیزیچه اصفهان خواهان مساعدت برای حیات چند قلوهایش شدند وخانم یوسفی باچشمهای گریان در بیمارستان از سه کودکش مراقبت می کند ونگاه مصطفی به آینده آنهاست.
سعادتی هم مادر دوقلوهایی است که بعد از سالها درمان توانسته باردار شود.
او از زندگی 45 روزه کودکان نارسش می گوید وخوشحال از اینکه پیکر نحیف دخترش ،با دستگاه جان گرفته است ،دست نوازش را بر صورت نوزدانش می کشد .
او که بیش از7میلیون تومان مخارج درمان برای بارداری اش کرده است می گوید :برای ادامه درمان و تامین هزینه آن مجبور به فروش برخی اجناس قیمتی زندگی مان شدیم واکنون بعد از تحمل شش ماه نوزدان متولد شدندوبعداز بیش از45 روز قراراست به خانه برگردند.
سعادتی هم از پرداخت هزینه های درمان وبیمارستان موقع ترخیص نگران است ومی گوید: همسرم طلبه ومبلغ در روستای لارک شهرستان بن چهارمحال بختیاری است وبا حقوق طلبگی زندگی می گذرانیم او هم ناتوان از تامین مایحتاج نتوانسته بطور کامل هزینه های بیمارستان رابپردازد .
او که تاسه روز دیگر احتمال ترخیصش را می دهدمی گوید خداکند دیرتر ترخیص شوم تا همسرم ، فرصت بیشتری برای تهیه هزینه های بیمارستان داشته باشد او هم با چشم های گریان به لبخندهای دخترش نگاه می کند ومی گوید او حتی ریه هایش ناقص بود وچقدر تجهیزات درمان به روز است ومن بواسطه زحمات پزشکان توانسته ام حیات دخترم را ببینم هرچندکه نگران آینده شان هستم.
علیرضا قناعت روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان باشنیدن وضعیت والدین چند قلو ومصائب زندگی شان گفت: تاکنون کمک های بهزیستی شامل والدین سه قلو به بالا بود، اما والدین دوقلوها نیز می توانند از خدمات ما استفاده کنند.
قناعت گفت: برای چند قلوها،سالیانه اعتباری در نظر گرفته شده است که بصورت ماهیانه برای هر فرزند 150 تا200 هزار تومان پرداخت می کند.
وی سهمیه شیرخشک ودر مواردی حتی دادن وام اشتغال برای سرپرست خانواده هایی که نیازمند شغل است رااز جمله موارد مهم کمک به والدین چند قلوها اعلام کرد.
قناعت بابیان اینکه کمک های ما شامل خانواده دوقلوها هم می شود،گفت: اکنون هزار و640 خانواده چند قلو در اصفهان تحت حمایت ما هستندوماهم ازاین خانواده ها حمایت می کنیم
وی ادامه داد : هزار و290 خانواده دوقلو، 337 خانوده سه قلو ، 11 خانواده چهار قلو ودو خانواده پنج قلو تحت حمایت ما هستند اما والدین نیازمند باید از موسسات خیریه وکمیته امداد کمک بگیرند.
منبع: ایرنا