سن شروع غذای کمکی، زمان طلایی

دو ماهگی وزن نوزادم به چهارکیلو و پانصد رسیده. آیا رشد کمی دارد و باید از غذای کمکی استفاده کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:نوزاد دو ماه ای دارم. وزن تولد ۳ کیلو بیست گرم بود و قد۵۰ سانت. در پایان دو ماهگی وزنش به چهارکیلو و پانصد رسیده و قد ۵٨ سانت. آیا رشد کمی دارد و باید از کمکی استفاده کنم؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.