خیانت زن در زندگی زناشویی، دلایلش چیست؟

خیانت زیان آورترین عمل در یک ارتباط است که نه تنها منجر به صدمات غیر قابل جبران به طرفین می‌شود،
خیانت زیان آورترین عمل در یک ارتباط است که نه تنها منجر به صدمات غیر قابل جبران به طرفین می‌شود، بکله اعتماد و اطمیـنان کسی که مورد خیانت قرار گرفته شده را نیز نسبت به افراد دیـگر  از بین خواهـد برد. مـعمولا نارضایتی  از مسائل گوناگون در یک رابطه باعث خیانت می‌شود ولی در کل هیچ عذری برای این عمل نکوهیده پذیرفته نیست و باید از آن دروی نمود.

خـوشبختانه در جامعه ما به‌دلیل فرهنگ و آداب و رسوم غنی و اصیـل ایرانی، تعـداد زنانی که بـه شوهران خود خیانت می‌کنند بسیار اندک است! در زیر برخی از دلایل خیانت زنان را می‌خوانید.

1- فساد اخلاقی
فساد اخلاقی و عدم داشتن پاکدامنی برخی از زنان باعث می‌شود این عمل ناپسند انجام گیرد.

2- خیانت شوهر
اگرچه همه زنان برای انتقام جویی از هـمسرشان به آنها خیانت نمی‌کنند، ولی اکثرا" احساس می کنند حال که مورد خیـانت قرار گرفته اند آنها نیز مجاز به مقابله بـه مثـل می باشند. برخی تصور می‌کنند بایـد طعم تلخ دارویی که به آنها خورانده شده را به شوهراشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود  و آنچه که برسر همسرشان آمده بشوند.

3- ابراز علاقه بیشتر توسط دیگری
اگر فیلم "بی وفا" را دیده باشید متوجـه خـواهـید شـد که زنـان مـعمـولا وقـتـی مـورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار می‌گیرند ممکن است دچار انحراف شوند. شاید او پشیمان شود و دوباره برگردد اما به چه قیمتی؟ آیا ارزش آن  را دارد؟

4- تغییرات شدید شخصیتی و رفتاری شوهر
او دیگر مانند گذشته مهربان و با محبت نیست، زود عصبانـی می شـود، بـه هـر دلیل نزاع براه می اندازد، کمتر صحبت می کند، بهانه جویی مـی‌کنـد، ایـراد می‌گیـرد، بـه ظاهرش اهمیت نمی‌دهد، به همسرش اهمیت نمیدهد، دیگر از حرف‌های عاشقانه‌اش خبری نیست و همه چیز به یکباره تغییر کرده است.

5- دیدگاه اشتباه
برخی مردان متاسفانه به همسر خود فقط بعنوان یک "شریک جنسی" نگاه می‌کنند و از ارزشهای دیگر زندگی مطـلـع نیـستـنـد که ایـن امـر مـوجـب می‌شود به امـور دیـگر نپرداخته و مسـیر اصـلی زنــدگی را منـحرف مـی‌سازند و درنـتـیجه سـرشکـسـتگی و پوچگرایی را برای همسر خود به ارمغان خواهندآورد که این نیز فکر "نادرست" خیانت را در او برای جبران کمبودهای زندگیش و بدست آوردن آنچه که شوهرش ازاو دریغ نموده، تقویت خواهد کرد.

6- عدم توجه و بی‌اهمیتی توسط شوهر
تنها چیزی که می توان با اطمینان کامل بیان کرد این است که هـمـه زنـان تـشـنـه و عاشق تعریف و تمجید توسط شوهرشان هستند بخصوص هنگامیکـه تغییری در آنها بوجود  آید. اگر او موهای بلند و بلوند خود را کوتاه و تیره نمود و توسط شوهرش مورد توجه و تعریف قرار نگرفت باید انتظار داشت فرد دیگری زحمت اینکار را بکشد!

7- مورد غفلت واقع شدن
او احساس می کنـد کـسی که دوسـت داشـت تمام اوقـات خود را با او بـگـذرانـد اکنون بیشتر وقتش را در محل کار  و با همکاران و دوستان خود صرف میکند، احساس تنهایی می کند چراکه هرگاه همسر خود را  می طلبد با پاسخ منفی مواجه می شود، بخاطر آنچه که انجام داده مورد تحسین قرار نمیگیرد، احساس کمبود مینماید  چون شوهرش حداقل انتظاراتش را برآورده نمی کند.

8- پول و وضعیت اقتصادی
با کمال تاسف برخی از زنان بدلیل اینکه شوهر آنها دارای وضعیت مالی خوبی نیست و به مـقدار کافی به آنها پول پرداخت نمی‌کند فقط و فقط بخاطر پـول ( و نه عشق ) و برآورده شدن نیازهای مادی خود سمت دیگری کشیده می شوند که این بسیار جلوه زشت و نا پسند دارد چرا که با کمی همدلی و تلاش می توان براحتی به خواسته ای معقول مادی زندگی دست یافت.

9- ارضا نشدن میل جنسی
مشکل برطرف نـشدن نـیاز جنـسی هـم از جمله مواردی است کـه گـاهـی توسل به پدیده نکوهیـده خـیانت را در برخی زنان موجب می‌شـود. امـروزه با پـیـشرفت علـم پزشکی بسیاری از مشکلات و کمبودهای جنسی چه در مردان و چه در زنان براحتی قابل درمان است.

10- ماجرا‌جویی و حسادت
به نظر می‌رسد پـست‌تـرین دلیـل بـرای انـجام خیـانت حس ماجرا‌جویی و برانگیخه شدن احساسات بر اثر حسادت نسبت بـه شـوهـران زنـان دیـگر است. ایـن نـوع  انگیزه‌ها معمولا در زنانی که به نوعی دارای مشکلات و کمبودهـای روانـی در زندگی می باشند دیده شده و خوشبختانه دارای تعدد بسیار اندک است.

نتیجه: خیانت به هر صورتی که باشد و به هر دلیلی که انجام گرفته باشد ناپسند و منفور است و تنها یک نتیجه در بر خواهد داشت: شرمندگی


منبع: مردمان