شیر دادن مادر به بچه، تقسیم بین دوقلوها

زمانی که در دوره شیردهی برای دوقلوها صرف می کنید متوجه می شوید نه تنها غیر ممکن نیست بلکه شادی و لذت ان نیز چند برابر است.
شیر دادن نیز مانند همه مراقبت هایی که از دوقلوها صورت می گیرد به نظر می آید که سختی مضاعفی داشته باشد اگرچه زمانی که در دوره شیردهی برای دوقلوها صرف می کنید متوجه می شوید نه تنها غیر ممکن نیست بلکه شادی و لذت ان نیز چند برابر است. برای موفق بودن در شیر دادن به دو قلوها و چند قلوها این روش ها را درپیش بگیرید:
 
خوب بخورید و کامل بخورید:
داشتن یک رژیم غذایی کامل برای مادری به دوقلوها شیر می دهد با این اضافات باید همراه باشد: 400 تا 500 کالری بیشتر از چیزی که در دوره بارداری برای هر کودک مصرف می کردید ممکن است با بزرگ تر شدن بچه ها و بیشتر شدن اشتهای آنها شما نیز مجبور شوید این میزان را بالاتر ببرید و یا در صورتی که از مکمل ها استفاده می کنید و یا چربی اضافی قابل توجهی دارید این میزان می تواند کم شود و پروتئین اضافی ( در حدود 4 واحد) و یا کلسیم اضافی و یا اینکه تعادل سازی در مصرف کلسیم ( 6 واحد) باید وجود داشته باشد.

از شیر دوش استفاده کنید:
در صورتی که نوزادانتان در بخش مراقبت های ویژه قرار دارد و هنوز برای شیر دادن به آنها خیلی زود است و یا اینکه به کمک بیشتری برای تحریک شیرتان نیاز دارید می توانید از شیردوش های الکتریکی استفاده نمایید بعدها استفاده از شیر دوش ممکن است به شما این امکان را بدهد در شرایطی که دیگران به نوزادتان شیر می دهند شما بخوابید. در صورتی که شیر دوش خیلی کمک کننده نیست ناراحت نشوید زیرا شیر دوش به خوبی بچه نمی تواند سینه را خالی کند اما تحریک مداوم از یک شیر دوش می تواند شیر شما را بیرون بیاورد.

آیا به هر دو در یک زمان شیر بدهم یا نه؟
دو سینه دارید در حالی که باید به دو دهان (و یا بیشتر) شیر دهید آیا شما از عهده شیر دادن به دو نوزاد در یک زمان بر می آیید؟ ممکن است با کمی کمک ( مانند متکای بیش از اندازه بزرگ برای دوقلوها) این کار را انجام دهید.به طور آشکار بزرگترین فایده شیر دادن هم زمان به نوزادان این است که تمام شب و روز را برای شیر دادن صرف نمی کنید( اول کودک  A را شیر دهید بعد کودک B را شیر دهید و سپس همینطور بچرخید). برای شیر دادن هر دو در یک زمان ابتدا هر دو را بر روی بالش قرار دهید و سپس آنها را محکم کنید و یا اینکه از کسی بخواهید که نوزادان را همزمان در دستان شما قرار دهد.

در صورتی که شیر دهی همزمان برایتان خوشایند نیست این کار را انجام ندهید (شما می توانید به یکی با شیشه شیر دهید ( و یا از شیر دوش استفاده کنید) زمانی که به دیگری با سینه شیر می دهید و سپس نوبت را عوض می کنید و یا اینکه یکی را شیر  دهید و وقتی که زمان شیردهی به پایان رسید به دیگری شیر دهید برخی نوزادان خیلی بهره ور هستند و کل غذایشان را در 10 تا  15 دقیقه می خورند اگر که نوزاد شما اینگونه باشد زمان را بسنجید و بیشتر از میانگین شیر ندهید.

شما به کمک بیشتری نیاز دارید:
هر چقدر که می توانید در کارهای خانه کمک بگیرید. آماده کردن غذا، نگهداری از نوزادان انرژی که شما برای تولید شیر نیاز دارید را از شما می گیرد.

با هر کدام به طور متفاوت رفتار کنید:
حتی دوقلوهای همسان نیز رفتارها و شخصیت های متفاوتی دارند. اشتها و الگوی شیردهی آنها با یکدیگر متفاوت است بنابر این سعی کنید که نیاز هر یک را بسنجید و دقت داشته باشید موادی که هر نوزاد به دست می آورد را ثبت کنید.

از هر دوسینه شیر دهید:
در هر بار وعده غذایی از هر دو سینه به نوزادانتان شیر دهید بنابر این هر دو سینه به یک اندازه تحریک می شوند.


 
منبع: سلامت بانوان اوما