2424
کد: 91739
21 مرداد 1397 - 09:37
این سندرم وضعیت نادری است. در بسیاری از موارد در افرادی رخ می دهد که سابقه چندین بار فرآیند کورتاژ و سقط داشته اند.
سندرم آشرمن عبارت است از تشکیل یک توده چسبنده داخی رحمی که  از محل اسکار جراحی های رحمی ایجاد می گردد. این سندرم وضعیت نادری است. در بسیاری از موارد در افرادی رخ می دهد که سابقه چندین بار فرآیند کورتاژ و سقط داشته اند.

سندرم آشرمن ممکن است ناشی از جراحی های داخل رحمی از قبیل برداشتن فیبروئید و نقص های ساختاری رحم وجود دیواره و یا پولیپ های بزرگ و یا جاگذاری هر جسم خارجی یا IUD وعفونت محل برش سزارین مرتبط  در حفره رحمی باشد. در موارد نادر، سایر عفونتها، جاگذاری رادیوم در رحم برای درمان سرطانهای دستگاه تولید مثلی می تواند از علل این سندرم باشد.

درمان
درمانهای جراحی شامل قطع و برداشت بافت چسبنده یا بافت اسکار در داخل حفره است که بواسطه هیستروسکوپی انجام می گیرد. پس از برداشت بافت، پزشک ممکن است به منظور پیشگیری از چسبندگی های بعدی یک بالن کوچک را در داخل رحم برای چندین روز قرار دهد و استروژن درمانی جایگزین را برای چندین ماه تجویز نماید تا زمانی که بافت داخل رحمی بهبود یابد. اگر دلیل این سندرم به علت وجود عفونت باشد، درمان آنتی بیوتیکی ضرورت می یابد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: