علت بیقراری و گریه نوزاد، موقع شیر خوردن

مدتیه خیلی بد شیر می خور تقریبا دو ثانیه یکبار سینمو می کشه و گریه می کنه.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم چهار ماهه دارم با وزن تولد۲۷۰۰ و وزن چهار ماهگی ۷۳۵۰. بعد از واکسن چهار ماهگی خیلی بدخلق شده غلتش چیست. مدتیه خیلی بد شیر می خور تقریبا دو ثانیه یکبار سینمو می کشه و گریه می کنه و جیغ می کشه علتش چیه و درمانش چیه. روزی یکبار هم شیرخشک می خوره.

دکتر احمدرضا فرسار، متخصص کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: 
عوارض واکسن 48 ساعت بیشتر نیست. گاهی اوقات شیرخوار هنگام پریود مادر، عوض شدن بوی بدن مادر یا هنگامی که مادر غذای بو دار مصرف می کند، نسبت به شیر مادر بی میل می شود. در اینجور مواقع شیر را بدوشید و با قاشق و یا فنجان به نوزاد بدهید، اصلا از شیشه استفاده نکنید. با مهربانی و ناز و نوازش هنگام شیر دادن با نوزاد برخورد کنید.