رشد نرمال نوزاد، وقتی یازده ماهه است

دخترم یازده ماه دارد. وزن تولد ۲۱۸۰ بود و الان ۸ کیلو است. چقدر کمبود وزن دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم یازده ماه دارد. وزن تولد ۲۱۸۰ بود و الان ۸ کیلو است. چقدر کمبود وزن دارد؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.