رشد نوزاد در سه ماهگی، نرمال است؟

وزن نوزادم 4950 و دورسرش 39 و قدش 60 است. آیا رشد کمی داشته؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم سه ماه و نیمشه با وزن 2870 و دور سر 35 و قد 50 به دنیا اومد. وزن فعلیش 4950 و دورسرش 39 و قدش 60 است. آیا رشد کمی داشته؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.