دور سر نوزاد، چقدر باشه نرماله؟

دور سر نوزادم هنگام تولد 35 و الان 40 است، آیا وضعیتش نرمال است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم سه ماهشه و از زمان تولدش به مدت 18 روز به دلیل اسفکسی بستری بوده. دور سرش هنگام تولد 35 الان 40 است، آیا وضعیتش نرمال است؟

پاسخ دکتر فاطمه هدی فلاح، متخصص کودکان:
به طور کلی انتظار داریم که دور سر نوزاد در 3 ماهه اول تولد، هر ماه 2 سانت دور سرش رشد کند و با این اوصاف دور سر نوزاد شما باید تقریبا 41 باشد و به احتمال خیلی زیاد نوزاد شما وضعیت نرمالی دارد. اما مشکل اسفکسی به دلیل کمبود اکسیژن است که می تواند بر روی تمام موارد بچه تاثیر بگذارد و شما باید برای اینکه بتوانیم تشخیص درستی از وضعیت نوزاد بدهیم تمام سیر تکاملی نوزاد مانند قد و وزن تولد را بازگو می کردید تا قضاوت درستی بتوان کرد. به شما پیشنهاد می کنم که برای بررسی بیشتر و معاینه دقیق تر حتما به متخصص اطفال مراجعه کنید.