دلیل بی میلی به ازدواج، ناشی از چیست؟

۲۷ هزار ۳۷۵ واقعه ازدواج پارسال در مازندران ثبت شد که در مقایسه با مدت سال 93، هفت درصد کاهش داشت.
ازدواج در مازندران 7 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.

 مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: ۲۷ هزار ۳۷۵ واقعه ازدواج پارسال در مازندران ثبت شد که در مقایسه با مدت سال 93، هفت درصد کاهش داشت.

علی رجبی سن ازدواج آقایان در سال گذشته را 29 سال بیان کرد و افزود: سن ازدواج برای زنان 25 سال است.

وی فاصله سنی بیشترین زوجینی که در زندگی مشترک آن ها به طلاق کشیده شد را دو سال و کمتر دانست.

مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: ۱۲/۵ درصد طلاق ‌ها در یک ‌سال نخست زندگی صورت می‌ گیرد.

رجبی افزود: نخستین عامل طلاق در مازندران اعتیاد و دومین عامل خیانت است.

منبع: باشگاه خبرنگاران