علل لکه بینی در زنان، بعد از جراحی

cin 3 داشتم. جراحی شدم بعد از عمل دچار لک بینی شدم.
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: من cin 3  داشتم. جراحی شدم بعد از عمل دچار لک بینی شدم. می خواستم ببینم طبیعی است؟

پاسخ دکتر شهرزاد عیسوی، متخصص زنان:

اگر پس از جراحی فقط یک بار دچار لکه بینی شدید، جای نگرانی نیست و از عوارض جراحی است اما اگر دومرتبه تکرار شد، نیاز است تا معاینه ای تحت نظر پزشک انجام شود. توجه داشته باشید که در صورتی که سابقه CIN 3 دارید باید تا 3 مرتبه پس از جراحی آزمایش انجام دهید و باید جواب پاپ اسمیر، طبیعی و نرمال باشد.